Activiteiten en verantwoording

Het jaar 2016 was het oprichtingsjaar van de stichting. Jaarverslag, balans, staat van baten en lasten en een overzicht van voorgenomen bestedingen worden op deze website gepubliceerd, binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar.

Op de website vindt u Informatie over onze voorgenomen, lopende en afgesloten evenementen, die regelmatig wordt geactualiseerd.

De ambities voor het komende jaar zijn vervat in twee projectbeschrijvingen, die u hier kunt downloaden:

Reacties gesloten