Grenzkultur

In 2017 kwamen de Emsländische Landschaft en het Emslandmuseum Lingen op het idee een project te starten waarin het culturele erfgoed van de regio centraal zou staan. Al snel bleek dat dit ergoed heel uiteenlopend, maar ook grensoverschrijdend is. De taal, het landschap, de levende tradities: er waren zo veel overeenkomsten tussen de regio’s Emsland, Grafschaft Bentheim én Nederland dat het project werd uitgebreid tot het grensoverschrijdende ‘Grenzkultur’-project.

Ook de Speulkoel sloot hierbij aan. In 2018 en 2019 werkten we samen met collega’s van over de grens een paar mooie voorstellingen uit, die in ons openluchttheater enthousiast werden onthaald. Een toneelgezelschap uit Laar was al tweemaal te gast en de Duitse singer-songwriter Otto Groote komt nu elk jaar graag een keer in Anloo spelen.

Een mooi hoogtepunt was het improvisatietheater Platt up Zack, dat een programma verzorgde waar ook Anlooërs een aandeel in hadden.

In een brochure kijkt Grenzkultur terug op het onlangs afgesloten project. Ook aan de Speulkoel is een pagina gewijd (zie hieronder).

De coronapandemie was vanaf 2020 wel een hindernis, maar digitaal kon het project toch worden voortgezet en afgerond. De grenzeloze samenwerking en de verdere ontwikkeling van de cultuur in de grensregio’s verdient het om verder te worden ontwikkeld. Ook de Speulkoel wil daar graag aan blijven meewerken.

Reacties zijn gesloten.