Organisatie

Onder het menu-kopje Organisatie vindt u informatie over de stichting Rondom Magnus en bestuursleden en contactgegevens.

Ook jaarplannen en verslagen zijn hier te raadplegen, evenals een lijst van sponsors.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.