Doe-het-zelftheater

De meeste voorstellingen in De Speulkoel worden door de stichting zelf georganiseerd, soms in nauwe samenwerking met andere theatermakers.
Maar het zijn ook mogelijkheden voor bijvoorbeeld een koor of een dansgroep om het theater te gebruiken maar zelf het evenement te organiseren, inclusief licht en geluid, horeca en publiciteit. Of een tussenvorm af te spreken, misschien door koffie en drankjes of bijvoorbeeld kaartverkoop wél door De Speulkoel te laten verzorgen.

In onderling overleg is veel mogelijk!

Reacties zijn gesloten.