Coronaconsequentie…

Coronavirus.v1 bijgesneden

Enkele maanden geleden zag het er nog zo mooi uit: een  prachtig programma lag klaar voor openluchttheater De Speulkoel in Anloo!  Een reeks heel verschillende optredens, ‘voor elck wat wils’…

Door het uitbreken van de Coronacrisis is alles helaas anders geworden. Alle evenementen tot 1 september 2020 zijn verboden om verdere verspreiding van het virus te beperken. En dat houdt in dat ook het zomerprogramma in de Speulkoel compleet is geschrapt. Alle voorstellingen zijn geannuleerd: van de Lammetjesdag, de traditionele opening van het seizoen, tot en met de afsluiting door theatergroep E-Poi, die de voorstelling Hoge Nood zou spelen, over een andere ramp die ons misschien ooit nog te wachten staat.

Voor een ieder die zich had verheugd op een mooi theaterseizoen is dit een grote teleurstelling. Niet in de laatste plaats voor de artiesten zelf, de professionals die inkomen weg zien vallen en de door passie gedreven amateurs.

We hopen dat alle Coronamaatregelen in de komende maanden stapje voor stapje kunnen worden teruggedraaid. Dan zou het traditionele concert ‘Kerstmis over grenzen heen’ op vrijdag 11 december in de Magnuskerk in Anloo toch kunnen doorgaan. Ook hier geldt het adagium ‘Hoop doet leven’!