Organisatie

Rondom Magnus is een stichting met grote ambities en prachtige doelen, maar wel in balans met reële mogelijkheden. Het belangrijkste project is Openluchttheater de Speulkoel. Het oude theatertje werd opnieuw ingericht en weer in gebruik genomen. De Stichting zorgt voor beheer en exploitatie: jaarlijks wordt een reeks voorstellingen verzorgd.
Onder het menu-kopje Organisatie vindt u informatie over de stichting Rondom Magnus en bestuursleden en contactgegevens.

Ook jaarplannen en verslagen zijn hier te raadplegen, evenals een lijst van sponsors.

Reacties zijn gesloten.