Bestuur en contact

Het bestuur van Rondom Magnus bestaat uit:

 • Albert Hovius (voorzitter)
  Doornakkers 34, 9467 PR Anloo, telefoon 0592-268683;
 • Benny Langenkamp (secretaris)
  Doornakkers 27, 9467 PS  Anloo, telefoon 0592-271362 ;
 • Kim van Gaalen
  Doornakkers 25, 9467 PS  Anloo;
 • Lia van der Veen
  Annerweg 3, 9467 PA  Anloo;
 • Andries van der Horst
  Middenweg 127, 9468 GL  Annen.;
 • Annemarie Hofstra
  Anloo

Postadres: Doornakkers 27,9467 PS Anloo.
Mailadres: info@rondommagnus.nl
Bank:   NL50RABO0143 6825 39
Kamer van Koophandel: 65089138
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 8559.75.714

Reacties zijn gesloten.